Nysted Efterskole 2020 06126

hvem er vi.

om os

EN EFTERSKOLE FOR UNGE DER ØNSKER ET STÆRKT FÆLLESSKAB

Nysted Efterskole er en efterskole, hvor vi kombinerer praktiske linjer med almindelige boglige skolefag på 8., 9. og 10. årgang. Vi tilbyder undervisning efter, hvor den enkelte elev er, og hvad vedkommende har brug for, men tilbyder selvfølgelig at føre frem mod afgangsprøve i både FP9 og FP10. Ca. 20% af eleverne går her i 2 år og tager både afgangsprøve på 9. og 10 årgang.


Nysted Efterskole så dagens lys i 1977, hvor en gruppe ildsjæle ville skabe en efterskole for unge med et praktisk orienteret talent som alternativ til folkeskolen. Dengang havde efterskolen 36 kostelever, der havde behov for flere succesoplevelser, end de fik i den traditionelle skole. Nysted Efterskole oprettede en række værksteder, hvor eleverne kunne male, reparere og istandsætte skolens inventar.

Nysted Efterskole udvides løbende, og i dag har efterskolen 130 unge – 40 ansatte og hele otte forskellige værkstedslinjer. I dag kan eleverne både ride, reparere biler, lave grafisk arbejde, udfolde sig kreativt og indgå i et mangfoldigt socialt fællesskab.

I dag har vi alle vores værkstedlinjer samlet på to matrikler. Nemlig på et landbrug i Frejlev ca. 10 km fra selve skolens kostafdeling samt i en industri-hal i selve Nysted.
Vi er stolte af netop at være en almen efterskole som indeholder både den praktiske, men også den teoretiske vinkel til de efterfølgende ungdomsuddannelser. Vi ser, at de unge netop styrkes af at se og prøve sig selv af i den kontekst.

I midten af 1980’erne oprettede skolen et særligt boområde til inklusion, som er et integreret boområde på efterskolen. Her får de unge øget voksenstøtte og trænes i at bo for sig selv, mens de deltager i det øvrige liv og undervisning på efterskolen.