Nysted Efterskole 2020 06126

hvem er vi.

Lad os skabe noget stort

Nysted Efterskole er ikke kun et sted for læring og faglig udvikling. Det er også et sted, hvor man bliver
opfordret til at drømme stort og tage de nødvendige skridt for at nå sine mål.

Men det er ikke kun en opfordring til eleverne. Det rummer også en stor vision for Nysted Efterskole som
helhed, der ønsker at skabe noget, der har betydning for de unge og inspirere andre til at gøre det samme.

Derfor er “Lad os skabe noget stort” også en holdning og ambition, der driver både elever og ansatte til at
stræbe efter det bedste og tage ansvar for at gøre en forskel i verden — på ens egen unikke måde.

 

Dit potentiale er vores passion

Hos Nysted Efterskole tror vi på, at alle har noget helt særligt at bidrage
med. Derfor fokuserer vi på dine interesser, styrker og talenter, så du kan se
det unikke i dig — og opdage dit eget potentiale.

Vi ved, at karakterer er vigtige. Men for os er det ligeså vigtigt, at du har lyst
til at være en del af vores fællesskab og gerne vil blive klogere på dig selv.
Vi sætter nærværet først, og dyrker frem for alt nysgerrigheden og lysten
til at lære mere.

For os handler det om at udforske, afprøve og opdage. Derfor tilbyder vi et
bredt udvalg af linjefag, hvor der er plads til, at du kan kaste dig ud i nye
oplevelser og udforske nye muligheder.

 

Få fingrene i fagligheden

Den bedste måde at lære er ved at gøre. Derfor er vores værksteder en
vigtig og integreret del af vores undervisning. Her mødes og samarbejder
vi på tværs af forskellige fagområder, slipper kreativiteten løs og forfølger
vores idéer.

For læring skal være meningsfuld og sjov, og vores praksisnære tilgang til
undervisningen betyder, at du vil arbejde med hænderne og få en erfaring,
du også kan bruge i fremtiden — uanset om du vil i gymnasiet eller på en
erhvervsuddannelse.

 

Vores forskelligheder er vores styrke

Vi bruger den tid og skaber det rum, der skal til for, at du føler dig
inkluderet. Her er der plads til dig, og alt det du er. For det er netop i vores
forskelligheder, at vi kan lære af hinanden og vokse som mennesker.

Det er også det, der gør Nysted Efterskole til noget helt særligt. Det er et
frirum, som er dit — med oplevelser, nye venner og minder for livet, og
sammen skaber vi rammerne for, at du kan få dit livs bedste år.

Velkommen til Nysted Efterskole.