Nysted Efterskole 2020 05088

inklusionstilbud

beskrivelse af Inklusionstilbuddet ”Lolland”, samt priser og krav om dokumentation.

Inklusionstilbuddet ”Lolland” er et tilbud med socialpædagogisk støtte. Målgruppen er unge med sociale, mentale og/eller psykiske udfordringer med behov for pædagogisk støtte til at kunne udvikle sig hensigtsmæssigt i efterskolens sociale og faglige fællesskaber.

Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret perspektiv. Vi har fokus på den enkelte og på dennes evne til at udvikle sunde relationer.

Det vil sige, at vi forholder os nysgerrigt og undersøgende til den enkelte og dennes tanker, meninger, drømme og hvordan dette kommer til udtryk - både verbalt og nonverbalt. Vi er bevidste om, at vi har ansvaret for at være relationsskabende i mødet med eleverne, og justere os efter deres ”udspil” således, at den enkelte oplever følelsesmæssige tilgængelige voksne. Vi holder fokus på det, som fungerer, og på de ressourcer den enkelte besidder, samt søger at motivere til nærmeste udviklingszone.

Vi arbejder med struktur, forudsigelighed og forberedelse på ” sceneskift” i hverdagen i mødet med eleverne. Vi har fokus både på den pædagogiske ramme og den fysiske ramme. Vi indretter fællesarealer med støttede visuelle vejledninger/struktur, således at vi i højere grad kan skabe mulighed for trivsel og reducere stress hos den enkelte elev, der i sit udgangspunkt, kan være udfordret i mødet med andre, ift socialt samvær og opgaveløsning.

På boområdet “Lolland” er der tilknyttet 2 medarbejdere, som på skift er til stede på boområdet på hverdage mellem, således at eleverne oplever forudsigelighed og tryghed. Det faste personale vækker eleverne om morgenen.

“Lolland” er et mindre boområde og har plads til maksimalt 10 elever, der er fordelt på en- og tomandsværelser. Det giver eleverne mulighed for at trække sig ved behov. Eleverne motiveres og støttes til at deltage i fællesaktiviteter med skolens øvrige elever på tværs af boområder. Den daglige struktur på ” Lolland” bærer præg af faste rutiner, med daglige fællesmøde, planlægning af aktiviteter og samvær. Rengøring, tøjvask og personlig hygiejne vil også være inddraget i den faste struktur.

Efterskolen skal indhente betalingstilsagn for følgende:

  • Indmeldelsesgebyr 3000,- kr
  • Efterskoleophold pr. uge 2595,- kr
  • Inklusionstilbud ” Lolland” pr. uge 3500,- kr. (Dette beløb er udover beløbet for det almene efterskoleophold.)
  • Hjemtransport (Se betalingsvedtægt)

Dertil beder vi om at få tilsendt PPV samt skoleudtalelse. Vi opfordrer til, at vi har det i hænde inden kommende elev og netværk kommer på rundvisning/samtale, således at vi kan danne os et helhedsorienteret indtryk af eleven og dennes eventuelle udfordringer.

Nysted Efterskole 2020 06791

besøg os

Kom på besøg på skolen til en af vores besøgsaftener, så du kan blive tilmeldt! I kan også altid ringe eller skrive en mail til kontoret for at aftale nærmere om en rundvisning. Vi glæder os til at se jer.

Besøg os