Nysted Efterskole 2628

under[-]visningen.

få fingrene i fagligheden

Den bedste måde at lære er ved at gøre. Derfor er vores værksteder en
vigtig og integreret del af vores undervisning. Her mødes og samarbejder
vi på tværs af forskellige fagområder, slipper kreativiteten løs og forfølger
vores idéer.

For læring skal være meningsfuld og sjov, og vores praksisnære tilgang til
undervisningen betyder, at du vil arbejde med hænderne og få en erfaring,
du også kan bruge i fremtiden — uanset om du vil i gymnasiet eller på en
erhvervsuddannelse.

 

fag

Nysted Efterskole tilbyder alle de obligatoriske fag fra folkeskolen:

 • Dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, historie, kristendom, biologi, geografi, fysik/kemi og idræt.

Eleverne går op til folkeskolens afgangsprøve i henholdsvis:

 • 9.klasse – FP9
 • 10. klasse – FP10 – Obligatorisk brobygning – Obligatorisk selvvalgt opgave.

Undervisningen i skolefagene læner sig naturligt op af de faglige elementer på værkstederne. Samtidig inddrages så meget som muligt af folkeskolens obligatoriske fag på værkstederne, så du oplever et større indblik i sammenhængen mellem teori og praktik.

Har du udfordringer med de enkelte fag, kan du søge hjælp hos skolens læse- og inklusionsvejleder, som kan sammensætte det mest optimale undevisningstilbud til dig.

Ud fra hvilke behov der opstår, arbejder vi med to-lærerordning og undervisning i mindre grupper samt niveaudeling.

mulige aktiviteter ud over undervisning

 • Mountainbike
 • Jagt
 • e-Sport
 • Svømning
 • Kano
 • Skydning
 • Ridning
 • Paintball
Nysted Efterskole 2020 04492

Besøg os

Kom på besøg på skolen til en af vores besøgsaftener, så du kan blive tilmeldt! I kan også altid ringe eller skrive en mail til kontoret for at aftale nærmere om en rundvisning. Vi glæder os til at se jer.

Besøg os