Nysted Efterskole 2628

under[-]visningen.

fag

Nysted Efterskole tilbyder alle de obligatoriske fag fra folkeskolen:

 • Dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, historie, kristendom, biologi, geografi, fysik/kemi og idræt.

Eleverne går op til folkeskolens afgangsprøve i henholdsvis:

 • 9.klasse – FP9
 • 10. klasse – FP10 – Obligatorisk brobygning – Obligatorisk selvvalgt opgave.

Undervisningen i skolefagene læner sig naturligt op af de faglige elementer på værkstederne. Samtidig inddrages så meget som muligt af folkeskolens obligatoriske fag på værkstederne, så du oplever et større indblik i sammenhængen mellem teori og praktik.

Har du udfordringer med de enkelte fag, kan du søge hjælp hos skolens læse- og inklusionsvejleder, som kan sammensætte det mest optimale undevisningstilbud til dig.

Ud fra hvilke behov der opstår, arbejder vi med to-lærerordning og undervisning i mindre grupper samt niveaudeling.

mulige aktiviteter ud over undervisning

 • Mountainbike
 • Jagt
 • e-Sport
 • Svømning
 • Kano
 • Skydning
 • Ridning
 • Paintball
Nysted Efterskole 2020 04492

Besøg os

Kom på besøg på skolen til en af vores besøgsaftener, så du kan blive tilmeldt! I kan også altid ringe eller skrive en mail til kontoret for at aftale nærmere om en rundvisning. Vi glæder os til at se jer.

Besøg os