Nysted Efterskole 2020 04457

bliv klar
til fremtiden.

godt på vej

Vores fornemmeste opgave er at sikre, at eleverne rustes bedst muligt til at klare sig selv på lige fod med andre unge, når de forlader Nysted Efterskole.
Derfor tilbyder vi samtaler med vores uddannelsesvejleder efter behov. I februar måned laver vi egnethedserklæring på alle eleverne, så uddannelsesvejlederen har noget konkret at bygge sin vejledning på.

Elever, forældre og sagsbehandlere er altid velkomne til at kontakte uddannelsesvejleder Kristian Lepper Kristensen på 54 87 11 78 eller på mail: kristianl@nysted-efterskole.dk.
Alle 10. klasseselever er i ”brobygning” 2 + 3 dage om året, for at de kan snuse til de muligheder, de har efter Nysted Efterskole. Oftest kommer de i forskellige værkstedsfag på Teknisk Skole, men nogle kommer også på de mere boglige skoler.

Når eleverne forlader Nysted Efterskole, tager en del på Teknisk Skole eller produktionsskole, mens andre tager på gymnasiet eller tilbage til folkeskolen.